Django Evasion orange

*model 2018 nie posiada przedniego bagażnika