Django Evasion orange3

*model 2018 nie posiada przedniego bagażnika